vicces videóktalálka?útba igazítunklégy sikeresszeretlekjáték az élet!
Egyéni keresés

A gyer­me­kek ki­sebb kor­ban na­gyon sze­re­tik a ki­ra­kós já­té­ko­kat. Ki­ra­kós já­ték ké­szül­het fá­ból, műanyag­ból és pa­pír­ból. A több 1000 da­ra­bos puzzle já­té­kot a felnőt­tek is ked­ve­lik, ki­ra­kás u­tán be is ke­re­te­zik és büsz­kén a­kaszt­ják ki a fal­ra kép­ként.